Văn Bản Mới

Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT "Hướng dẫn về nội dung mức chi, công tác quản lý tài chính, tổ chức các kỳ thi phổ thông..."

Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 26/4/2012 "Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực" theo file đính kèm : 66_2012_TTLT-BTC-BGDDT - Huong dan dinh muc chi,QL tai chinh.doc

Các tin khác