Thông báo

Quy định mức học phí năm học 2016-2017

Quy định mức học phí năm học 2016-2017 theo quyết định số 498/QĐ-ĐHĐL, ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Trường Đại học Đà Lạt theo file đính kèm : QD498 Muc hoc phi NH 2016-2017.pdf

Các tin khác